Hàng nghìn người bị lừa 95.000 đồng để nhận Kindle miễn phí

Công nghệ

Anh Hùng 11:00 11/04/2019

Hàng nghìn người đã bị tài khoản mạng xã hội có tên "Kindvn - Máy Đọc Sách" lừa 95.000 đồng để nhận một máy đọc sách miễn phí có giá thị trường khoảng hơn 3 triệu đồng.