Hàng trăm người Việt thất vọng vì phải xếp hàng chờ mua iPhone Xs, iPhone Xs Max ở Singapore khi nghe tin iPhone Xs Max về Việt Nam

Công nghệ

Anh Hùng 10:30 21/09/2018

Khoảng 400 người, trong đó có cả người Việt Nam đã xếp hạng bên ngoài Apple Store ở đường Orchard, Singapore để chờ mua iPhone Xs, iPhone Xs Max đã thất vọng khi nghe tin iPhone Xs Max đã về tới Việt Nam.