"Hé lộ" nguyên lý của công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản đang áp dụng tại sông Tô Lịch, Hồ Tây

Công nghệ

Anh Hùng 09:30 15/07/2019

Trong khi Công nghệ Nano thì phân hủy bùn hữu cơ, chất gây ô nhiễm thành khí CO2 và nước H2O, còn Công nghệ Bioreactor thì phân hủy chất ô nhiễm thành khí trơ (N2).