Hôm nay (12/3), Google kỷ niệm 30 năm World Wide Web ra đời

Công nghệ

Anh Hùng 12:30 12/03/2019

Hôm nay (12/3), thế giới kỷ niệm một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến toàn nhân loại khi ngày này 30 năm trước, mạng toàn cầu World Wide Web (www) ra đời.