Hơn 86% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật An ninh mạng

Công nghệ

PV 10:00 12/06/2018

423 trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường tán thành việc thông qua dự thảo Luật An ninh mạng.