Huawei có thể bán điện thoại gập lại được giá rẻ hơn Mate X?

Công nghệ

Anh Hùng 14:00 04/03/2019

Giám đốc tiếp thị sản phẩm Huawei - Clement Wong, cho biết: “Sẽ không chỉ là một điện thoại. Rất nhiều điện thoại khác nhau sẽ được phát hành”. Điều này như gợi ý rằng Huawei có thể bán điện thoại gập lại ở các mức giá khác nhau.