Hướng dẫn cập nhật ảnh chân dung cho thuê bao di động VinaPhone, MobiFone và Viettel

Công nghệ

Anh Hùng 00:00 12/04/2018

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 24/4/2017 tất cả các thuê bao di động phải được cập nhật đúng theo Nghị định. Nếu thiếu, người dùng phải làm thế nào để bổ sung?