Identity theft - mất cắp danh tính: vấn nạn bảo mật thông tin cá nhân mà cả thế giới đang phải đối mặt

Công nghệ

Anh Hùng 14:00 24/01/2019

Trường hợp của Tuyết Mai "mắc kẹt ở Paris" dù chưa thể khẳng định là phạm tội hay không, nhưng cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Hãy thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, vì điều đó có thể gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng.