Kẻ gian dỡ mái tôn, ăn trộm 80 chiếc điện thoại trong cửa hàng

Công nghệ

00:00 04/07/2019

Trong 17 phút đột nhập, đạo chích bịt mặt đã lấy đi số điện thoại trị giá 400 triệu đồng.