Lần đầu tiên, Apple Music vượt mặt Spotify về số lượng thuê bao trả phí

Công nghệ

Anh Hùng 15:00 07/04/2019

Đây có lẽ sẽ là một tin vui cho Apple trong bối cảnh công ty đang dần chuyển hướng sang mô hình kinh doanh dịch vụ.