Momo Challenge và những trò chơi nguy hiểm mà trẻ em cần tránh xa trên Internet

Công nghệ

Anh Hùng 10:00 02/03/2019

"Momo Challenge" với hình ảnh ám ảnh xuất hiện trên một số mạng xã hội. Trước đó những trò chơi như 48-hour challenge (hay thử thách 48 giờ), Blue Whale Challenge (thử thách Cá voi xanh)... có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ em.