Một ngày ra đường không mang ví, tôi chỉ dùng điện thoại để thanh toán

Công nghệ

Hải Đăng 08:27 20/07/2019

Ít nhất vài lần tôi quên ví ở nhà và phải chịu xấu hổ mượn tiền bạn bè, đôi khi lỡ mua hàng rồi phải trả lại, tuy nhiên lần này tôi thử ra đường với chỉ một chiếc điện thoại trên tay xem có "sống sót" hay không.

Có thể bạn thích?