Nhiều rủi ro với rút tiền mặt từ thẻ tín dụng chui

Công nghệ

Theo VTV 14:02 04/01/2018

Khi sử dụng hình thức rút tiền từ thẻ tín dụng chui, người dùng sẽ đối mặt với rủi ro gì?