Nhu cầu iPhone XR không được như mong đợi, Apple tạm ngừng kế hoạch tăng sản lượng

Công nghệ

Anh Hùng 00:00 07/11/2018

iPhone XR là một thiết bị tuyệt vời nếu dựa theo các đánh giá chuyên sâu, xếp hạng tuổi thọ pin và kiểm tra độ bền nghiêm ngặt. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng trước khá so với phiên bản trước đó, nên Apple tạm ngừng kế hoạch tăng sản lượng.