Những công việc sẽ biến mất trong tương lai bởi công nghệ thay thế

Công nghệ

Phúc Man 08:00 12/10/2018

Những công việc như thu ngân, trọng tài, đo số điện, đầu bếp... sẽ dần bị thay thế bởi công nghệ.