Nokia X71 cho đặt hàng chính thức, màn hình đục lỗ, giá từ 7,5 triệu đồng

Công nghệ

Anh Hùng 17:30 09/04/2019

Đơn đặt hàng trước sẽ bắt đầu được bán vào ngày 17/4. Theo thông tin trước đây, X71 sẽ là phiên bản Nokia 8.1 Plus khi được bán trên toàn cầu và cũng sẽ có NFC, tuy nhiên vẫn chưa có khung thời gian chính thức ra mắt.