Phòng dịch Covid-19: Chính thức ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch do Viettel triển khai

Công nghệ

09:08 15/03/2020

Phòng dịch Covid-19: Chính thức ra mắt hệ thống khai báo sức khỏe du lịch do Viettel triển khai

Có thể bạn thích?