Planet Computers giới thiệu Cosmo - chiếc smartphone lai laptop, đút được vào túi quần

Công nghệ

Anh Hùng 09:00 04/03/2019

Phiên bản Cosmo đã giải quyết vấn đề này, bằng cách thêm một màn hình LCD (mặc dù là rất nhỏ) ở mặt ngoài để người dùng xem một vài thông tin cơ bản.