Qualcomm chi 1,5 tỉ USD để có lệnh cấm iPhone tại Đức

Công nghệ

Anh Hùng 15:00 05/01/2019

Apple đã nhận lệnh ngừng bán iPhone cũ tại Đức, sau khi Qualcomm đóng khoản tiền 1,34 tỉ EUR (1,5 tỉ USD) để thực thi lệnh cấm do tòa án ban hành.