Samsung chơi lớn khi đưa 10 chiếc Galaxy S10 lên độ cao tới 24km so với mặt đất, tặng ai đoán ra điểm rơi

Công nghệ

Anh Hùng 10:53 02/03/2019

Ngoài kế hoạch táo bạo trên, Samsung cũng tổ chức một cuộc thi đặc biệt, nơi người đoán chính xác hoặc gần nhất vị trí rơi của những chiếc Galaxy S10 khi rơi xuống đất có cơ hội sở hữu một chiếc Galaxy S10 mới toanh.