Tắt điện thoại tránh bức xạ: Chỉ là trò lừa đảo

Công nghệ

Theo VTC 10:00 28/12/2017

Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã mắc lừa chiêu trò kêu gọi tắt điện thoại để tránh tia bức xạ của trái đất.