Thiếu màn hình OLED, Iphone 11 và Iphone 11 Max có thể bị trì hoãn

Công nghệ

Anh Hùng 00:00 03/07/2019

Nếu tình hình không khả quan, chắc chắn mẫu IPhone 11 và iPhone 11 Max dự kiến ​​sẽ có màn hình OLED sẽ phải hoãn lại vì không có đủ linh kiện.