Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Mobifone và AVG chính thức hủy bỏ

Công nghệ

Anh Hùng 10:00 13/03/2018

Ngày 12/03/2018 đại diện chủ sở hữu của Mobifone lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo và chứng kiến việc Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone) và các cổ đông AVG ký biên bản cam kết hủy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.