Tima được định giá gần 500 tỷ đồng ở vòng đầu tư thứ hai

Công nghệ

Thế Khiêm - Anh Hùng 16:30 01/10/2018

Ngày 1/10, sàn kết nối tài chính Tima của Việt Nam vừa công bố khoản đầu tư 3 triệu USD ở vòng đầu tư thứ hai (series B) từ Quỹ đầu tư ngoại Belt Road Capital với định giá gần 500 tỷ đồng.