Việt Nam đứng trước nguy cơ lớn bị tấn công và phát tán tấn công DDoS

Công nghệ

Nhóm PV 00:00 04/05/2019

Theo báo cáo quý I/2019 Việt Nam đứng vị trí thứ 4 trên toàn cầu, đứng thứ nhất Đông Nam Á về nguồn tấn công DDoS.