Việt Nam thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị "Make in Vietnam"

Công nghệ

Anh Hùng 17:00 17/01/2020

Sáng ngày 17/1/2020, Việt Nam bắt đầu thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị của Viettel sản xuất.