Xem iPhone XR "đen đủi" bị đem ra làm vật tế cho thử thách bằng rìu với những nhát chặt trời giáng

Công nghệ

Anh Hùng 09:00 01/11/2018

Những nhát chặt của rìu đủ sức xẻ đôi khúc gỗ vậy nếu khúc gỗ được thay bằng iPhone XR, liệu rằng mọi thứ sẽ thú vị đến như thế nào?