Xuất hiện concept iPhone 11 với màn hình 6.4 inch, 4 camera sau đặt dọc tương tự Huawei Honor 20

Công nghệ

Anh Hùng 13:00 29/05/2019

Mẫu iPhone 11 ở đây được trang bị màn hình 6.4 inch, sử dụng tấm nền OLED tràn viền hoàn toàn và tất cả các cạnh, kể cả cạnh trên và cạnh dưới được làm cong - điều chưa trở thành hiện thực ở bất cứ smartphone nào trước đó.