Xuất hiện video phác họa iPhone 11 và iPhone 11 Max

Công nghệ

Anh Hùng 07:00 29/04/2019

Các mẫu iPhone 11 và 11 Max (tên tạm gọi) dự kiến sẽ ra mắt trong khoảng gần 5 tháng nữa, nhưng giờ đây các nguyên mẫu của sản phẩm đã được phác họa, mà mới nhất là những hình ảnh có tính nguyên mẫu (mockup) của loạt iPhone này.