Xuất hiện video trên tay mẫu smartphone màn hình đục lỗ của Redmi

Công nghệ

Anh Hùng 18:00 12/04/2019

Flagship đầu tiên của Redmi đã được tiết lộ thông qua một đoạn video trên tay rất rõ nét, tiết lộ nhiều thông tin quan trọng.