Ý tưởng thiết kế iPhone X Fold này có thể là câu trả lời của Apple dành cho Galaxy Fold của Samsung

Công nghệ

Anh Hùng 18:00 27/02/2019

Khi Apple học theo cách của Samsung biến đổi một chiếc iPhone thành máy tính bảng giống như Galaxy Fold, liệu mọi thứ sẽ trông như thế nào?