Công nghệ xe tự hành của FPT cho phép đặt xe qua ứng dụng di động