Việt Nam thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị "Make in Vietnam"