Bản kiến nghị gửi Nhà Xanh yêu cầu cấm sóng tất cả các nghệ sĩ YG nhận được hơn 30.000 chữ ký chỉ sau 6 ngày phát động

Showbiz 360

Thoa Nguyễn 17:30 19/06/2019

Bản kiến nghị gửi Nhà Xanh yêu cầu cấm sóng tất cả các nghệ sĩ YG nhận được hơn 30.000 chữ ký chỉ sau 6 ngày phát động

Có thể bạn thích?