Chi Pu trong trang phục cổ trang đi gặp các thành viên nhóm K.A.R.D, nhìn sao cũng giống... Hoàng hậu đi vi hành gặp thị dân

Showbiz 360

Thoa Nguyễn 17:30 10/06/2019

Chi Pu trong trang phục cổ trang đi gặp các thành viên nhóm K.A.R.D, nhìn sao cũng giống... Hoàng hậu đi vi hành gặp thị dân

Có thể bạn thích?