Cợt nhả so sánh Khả Ngân với diễn viên JAV Nhật, Dương Khắc Linh hài hước hay kém duyên?

Showbiz 360

Thoa Nguyễn 17:00 16/07/2019

Cợt nhả so sánh Khả Ngân với diễn viên JAV Nhật, Dương Khắc Linh hài hước hay kém duyên?

Có thể bạn thích?