Hát la... la... la cả bài vì chê “Em về tinh khôi” sến, thí sinh vẫn được Đức Phúc tâng bốc khó hiểu

Showbiz 360

Phúc Man 09:30 28/07/2018

Phương Khánh và Bá Vương cùng trình bày bài hát "Em Về Tinh Khôi". Trong khi Bá Vương thể hiện một cách hoàn chỉnh cả bài thì Phương Khánh chỉ "la la la" cho đến hết bài. Tuy nhiên, thí sinh này vẫn được Đức Phúc tâng bốc khá thô thiển.