MXH dậy sóng về những câu phản biện về cộng đồng LGBT của Đào Bá Lộc

Showbiz 360

Anh Hùng 16:30 07/08/2018

Đào Bá Lộc mạnh mẽ bảo vệ những người đồng tính khiến bậc phụ huynh phải suy nghĩ: "Người ta nhìn mình như thế nào, họ hàng nhìn mình như thế nào, thiếu những điều đó mình có chết liền hay không? Không!, Tại sao gái phải ra gái, trai phải ra trai"...