Những hình ảnh giống nhau tới khó tin giữa 2 MV "Chạy ngay đi" và MV "Body"

Showbiz 360

Phúc Man 17:30 14/05/2018

Có quá nhiều hình ảnh giống nhau giữa 2 MV này khiến nhiều người lầm tưởng 2 MV này... là một.