Sam ở tuổi 29 tự chủ kinh tế lo cho gia đình "Tôi không biết hưởng thụ, làm được 10 đồng thì 8 đồng tiết kiệm"

Showbiz 360

Nha Nguyễn 16:30 17/07/2019

Sam ở tuổi 29 tự chủ kinh tế lo cho gia đình "Tôi không biết hưởng thụ, làm được 10 đồng thì 8 đồng tiết kiệm"

Có thể bạn thích?