Suboi xuất hiện "lạ lẫm" ngày trở lại với MV "Người ta hiểu"

Showbiz 360

Theo Suboi 08:00 13/11/2017

MV "Người ta hiểu" của Suboi nói thẳng quan điểm hãy sống cho bản thân hơn là quan tâm đến suy nghĩ người khác.