Trấn Thành "ăn cắp" dây áo ngực của Võ Hạ Trâm rồi hỏi "Em hiểu hông?"

Showbiz 360

Linh Choes 15:30 12/06/2019

Trấn Thành "ăn cắp" dây áo ngực của Võ Hạ Trâm rồi hỏi "Em hiểu hông?"

Có thể bạn thích?