Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát, ai mới là "kẻ mạnh" thật sự?

Showbiz 360

Linh Choes 17:30 19/06/2019

Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát, ai mới là "kẻ mạnh" thật sự?

Có thể bạn thích?