Ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro?

Thế giới

Theo VTC 10:07 28/11/2017

Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ thôi chức vụ vào tháng 2/2018, người dân Cuba sẽ tin tưởng bầu chọn cho ai tiếp tục kế nhiệm vị trí này?