Mexico: 100 cảnh sát thi trượt kỳ sát hạch sẽ phải dùng súng cao su và đạn đá thay cho súng thật

Thế giới

pv 16:00 17/07/2018

Giờ đây, thay vì được vũ trang bằng súng ngắn thì 100 cảnh sát thi trượt kỳ sát hạch chỉ được dùng súng cao su và đạn đá.

Có thể bạn thích?