Phát hiện mới giúp phát hiện phụ nữ nói dối

Thế giới

Theo VTC 00:00 22/10/2017

Theo một nghiên cứu mới, cách thức phụ nữ trả lời, soạn thảo tin nhắn cho thấy họ có nói dối hay không. Xem bản full tại đây: goo.gl/nCbpBm