Syria khoe đánh chặn thành công 1/3 tên lửa của Mỹ và đồng minh

Thế giới

Anh Hùng 13:00 14/04/2018

Khoảng 30 tên lửa đã được Mỹ và đồng minh châu Âu phóng ra. Hệ thống phòng không của quân đội Syria đã chặn được khoảng 1/3 số tên lửa này.