Bản quyền World Cup 2018: VTV ước tính lỗ 90% vì đối tác đưa giá quá cao

Thể thao

PV 09:00 06/06/2018

Đại diện VTV thông tin đã đàm phán mua bản quyền World Cup từ hai năm trước nhưng vẫn chưa được do giá quá cao và nếu mua sẽ chịu lỗ hơn 90%. Hiện nhà đài đang chờ đối tác trả lời sau khi đưa ra mức giá cuối.