Cười há mồm vì cách chúc mừng sinh nhật bá đạo của Đức Chinh và Tiến Dụng dành thủ môn Bùi Tiến Dũng

Thể thao

PV 13:50 28/02/2018

Đức Chinh và Tiến Dụng đã chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của thủ môn Bùi Tiến Dũng theo phong cách cực quậy.