11 nước ký Hiệp định thay thế TPP

Thời sự 24h

Theo vtc 15:00 09/03/2018

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết tại Chile, phát tín hiệu về chống lại chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại.

Có thể bạn thích?