Bão số 12: Những thiệt hại đầu tiên

Thời sự 24h

Vtc 10:52 04/11/2017

Mất điện, cây đổ, nhà tốc mái... là những thiệt hại đầu tiên mà bão số 12 gây ra cho các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.